Cây cherry brazil 5 – 6 năm tuổi

Cây cherry brazil 5 - 6 năm tuổi

Cây cherry brazil 5 – 6 năm tuổi

GIỚI THIỆU GIỐNG CÂY ĐỘC LẠ!

Cây giống độc lạ Giá Sĩ. Siêu kinh tế 

Vui lòng liên hệ: 0988 988 097